sk-spell

podpora slovenčiny v Open Source programoch

Externé projekty   

posledná zmena: 18. February 2009

Táto stránka je zameraná na vytvorenie zoznamu dostupných (pokiaľ možno otvorených a zadarmo) online projektov zameraných na slovenčinu a (pre inšpiráciu aj) češtinu. Jej cieľom zmapovať dostupné nástroje pre tých, ktorý sa o slovenský jazyk zaujímajú a nepriamo načrtnúť oblasti, pre ktoré v slovenčine nie sú dostupné slobodné a otvorené nástroje. Najhorúcejšie veci nájdete v článku TODO.

Slovenské

České

Slovensko-České

Univerzálne slovníky

© projekt sk-spell

RSS [opensource] [w3c] [firefox] [textpattern]