On line slobodné slovníky
2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z °
HA HE HI HO HU HY
označených termínov: 598 stránka 24 z 30
holiness.
podst. svätosť
Posledná úprava: 9 Júl 2015
holistic
príd. holistický, celostný
berúci ohľad na celok
Posledná úprava: 18 Január 2012
holler
sl. kričať, vrieskať, hlasno volať
Posledná úprava: 10 Júl 2015
holly
biol. cezmín
Posledná úprava: 26 Jún 2022
hologram
podst. hologram
Posledná úprava: 12 December 2008
homage
['ɔmədʒ]
podst. úcta
Posledná úprava: 26 Január 2023
homebody
podst. domased
Posledná úprava: 16 November 2010
homeland
podst. domovská krajina
Posledná úprava: 28 November 2009
homeless
príd. bez domu, bezdomovecký; podst. bezdomovec
Posledná úprava: 30 November 2020
homelessness
podst. bezdomovectvo
Posledná úprava: 14 Október 2012
homeowner
['həu'məunə]
podst. vlastník domu
Posledná úprava: 9 September 2023
homework
podst. domáca úloha
Posledná úprava: 17 Júl 2011
homogeneous
príd. homogénny, rovnorodý
Antonymum: heterogeneous
Posledná úprava: 23 Júl 2008
homophobic
[h'ɒməf'oʊbɪk]
príd. homofóbny, majúci nepriateľský postoj k homosexualite
Posledná úprava: 18 Január 2024
homosexual
podst. homosexuál; príd. homosexuálny
Posledná úprava: 22 November 2020
homosexuality
podst. homosexualita
Posledná úprava: 30 November 2020
honed
príd. vypracovaný, vycibrený, vybrúsený
Posledná úprava: 14 Máj 2022
honest
príd. čestný
Posledná úprava: 7 Júl 2009
honestly
prísl. čestne, podľa práva, správne
Posledná úprava: 26 Október 2015
honesty
podst. čestnosť
Posledná úprava: 21 Marec 2013
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12