On line slobodné slovníky

označených termínov: 513 stránka 26 z 26
revert
sl. vrátiť
Posledná úprava: 23 December 2008
reviewed
  1. príd. prehodnocovaný; sl. prehodnocoval
  2. príd. zhodnotený, vyhodnotený; sl. zhodnotil, vyhodnotil
Posledná úprava: 30 December 2011
reviewing
podst. revidovanie
Posledná úprava: 18 Máj 2011
revive
sl. oživiť
Posledná úprava: 4 Júl 2008
revived
príd. oživený
Posledná úprava: 8 Október 2013
reviving
podst. oživovanie
Posledná úprava: 7 Júl 2009
revocation
[,revә'keiʃәn]
podst. odvolanie, zrušenie
Posledná úprava: 23 Október 2010
revoke
[ri'vәuk]
sl. odvolať, zrušiť, vziať späť; podst. nepriznať farbu (v kartách)
Posledná úprava: 23 Október 2010
revoked
príd. odvolaný
Posledná úprava: 20 Júl 2009
revolt
sl. búriť sa, revoltovať; podst. vzbura, revolta, odpor
Posledná úprava: 15 Máj 2015
revolutionary
príd. revolučný
Posledná úprava: 24 Júl 2011
rewarded
príd. odmenený; sl. odmenil
Posledná úprava: 30 December 2011
reword
sl. povedať inak, povedať inými slovami
Posledná úprava: 26 December 2009
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12