sk-spell online

podpora slovenčiny v Open Source programoch

Online kontrola preklepov
Verzia 1.1. Založené na projekte Speller Pages, dáta sú z projektu aspell-sk, myspell-sk a aspell.net.

Ďalšie informácie.