Pre proces zodpovedá

Synonymické rady:


Časť reťazca nájdená v slovníku:

Podobne písané slová v slovníku:

    

Wikipedia-Links (?):

  • Bez zhody

Wiktionary:

  • Bez zhody

Návrhy na opravu preklepu: (Zlý návrh? Pozrite dokumentáciu)

  • Slovo je napísané správne
    

Hľadať 'proces' s použitím :

    

Akcia: