Synset 'pretek, preteky, súťaž, ...'

[Šport]

Synset?:
pretek [hovorovo]  
preteky  
súťaž (2)  
turnaj  
zápas (2)  
zápolenie  
závod (2)  
Optional: Add one more word - base forms only - to this synset:

             
?
Latest three modifications in this synset (added, removed):
2007-11-28 22:35:30   zápolenie, pretek, preteky, súťaž, turnaj, ...
2006-10-13 15:15:15   turnaj, pretek, preteky, súťaž, zápas, závod
2006-10-13 15:15:09   preteky, pretek, súťaž, zápas, závod
Add another meaning of 'pretek' to the thesaurus