On line slobodné slovníky
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Á Č Ľ Ž
selected terms: 1,464 page 6 of 74
Apolinára
(ženský variant mena Apolinár) See also: Apolinár =fodor.sk
Apolón
(podľa mena gréckeho boha slnka Apolóna (grécky Apollón, latinsky Apollo) z latinského Apolonius Apolónov; domácky Apolo) Synonym: Apolónia =fodor.sk
Apolónia
(ženský variant mena Apolón; domácky Apola, Póľa, Polča, Poľuša) See also: Apolón =fodor.sk
Arabela
(z latinského orabilis venujúci sa modlitbe alebo variant mena Anabela) =fodor.sk
Aranka
(maďarské meno (arany, čít. araň zlato, zlatý), pôvodný významom blízke sú mená so základom zlat a meno Aurélia) =fodor.sk
Areta
(ženský variant mena Aretas) See also: Aretas =fodor.sk
Aretas
(anglické meno asi z gréckeho areté dobrodinec alebo z arabského harata orať, obrábať zem (potom by bolo pôvodný významom blízke meno Juraj)) Synonym: Areta =fodor.sk
Ariadna
(z gréckeho Ariadné (ari + andanó veľmi sa páči), t.j. vážená, úctyhodná) =fodor.sk
Ariel
(z hebrejského Aríél boží lev alebo boží oheň) Synonym: Ariela =fodor.sk
Ariela
(ženský variant mena Ariel) See also: Ariel =fodor.sk
Aristid
(z gréckeho aristos najlepší) Synonym: Aristida =fodor.sk
Aristida
(ženský variant mena Aristid) See also: Aristid =fodor.sk
Arkád
(z latinského Arcadius (grécky Arkas, gen. Arkados mesto Arkádia), grécky Arkadios obyvateľ Arkádie, rusky Arkadij) Synonym: Arkádia =fodor.sk
Arkádia
(ženský variant mena Arkád) See also: Arkád =fodor.sk
Arleta
(z francúzštiny, nejasné) =fodor.sk
Armand
(francúzska podoba mena Herman) Synonym: Armanda =fodor.sk
Armanda
(ženský variant mena Armand) See also: Armand =fodor.sk
Armín
(z maďarského Ármin, Herman) Synonym: Armína =fodor.sk
Armína
(ženský variant mena Armín) See also: Armín =fodor.sk
Arne
(škandinávske meno skrátené z mien so základom arn orol) =fodor.sk
Glosár mien On line slobodné slovníky
to main page AboutDictionariesTop 10Login top of page
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12