On line slobodné slovníky
2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z °
E EA EC ED EF EG EI EL EM EN EP EQ ER ES ET EU EV EX EY EB EE EH EJ EW
označených termínov: 17 stránka 1 z 1
Equatorial Guinea
podst. 
Rovníková Guinea
Posledná úprava: 2 Február 2008
equipment
podst. 
zariadenie, vybavenie
Posledná úprava: 2 Február 2008
equivalent
podst. ekvivalent; príd. ekvivalentný, zhodný, rovnaký
Posledná úprava: 20 Jún 2011
equal
  1. príd.  
    zhodný, rovnaký
  2. sl.  
    rovnať sa
Posledná úprava: 17 Jún 2008
equal sign
podst. znamienko rovnosti
Posledná úprava: 30 Jún 2011
equality
podst. rovnosť
Antonymum: inequality
Posledná úprava: 28 Jún 2010
equally
prísl. rovnako
Posledná úprava: 23 November 2022
equate
[ık'weıt]
sl. rovnať sa, porovnávať, zrovnávať
Posledná úprava: 31 Marec 2024
equation
podst. rovnica
Posledná úprava: 8 Október 2010
equator
podst. rovník
Posledná úprava: 5 November 2009
equilibrium
podst. rovnováha
Posledná úprava: 28 Jún 2010
equip
[ık'wıp]
sl. vybaviť, vystrojiť, vyzbrojiť
Posledná úprava: 5 Apríl 2023
equipped
[ık'wıpt]
príd. vybavený, vystrojený, pripravený
Posledná úprava: 23 December 2023
equitable
príd. spravodlivý, nestranný
Posledná úprava: 27 Marec 2022
equitably
prísl. spravodlivo, nestranne
Posledná úprava: 27 Marec 2022
equity
ekon. vlastné imanie
Posledná úprava: 14 November 2008
equivocal
príd. nejasný, nejednoznačný, vyhýbavý, dvojzmyselný
Posledná úprava: 21 November 2022
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12