On line slobodné slovníky
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Á Č Ľ Ž
EB ED EG EL EM EN ER ES ET EU EV EZ
selected terms: 23 page 1 of 2
Ela
(meniny má 24.05.; pôvodne domáca podoba mien Helena, Eleonóra, Gabriela, staršia podoba Ella; domácky Eluša) =fodor.sk
Elektra
(z gréckeho Elektra svietiaca, žiariaca, blízky pôvodný význam majú mená Lucia, Roxana, Svetlana) =fodor.sk
Elemír
(z maďarského Elemér, môže súvisieť z nemeckého domáckou podobou (Elmer, Elmar) mena Adalmar slávny ušľachtilosťou alebo Eilmar slávny mečom, ale aj so slovanské menom Velimír; domácky Elo, More…
Elena
(meniny má 18.08.; variant mena Helena; domácky Ela, Eluša, Iľa, Iľuša) =fodor.sk
Eleonóra
(meniny má 21.02.; španielske meno asi z arabského Ellinor boh je moje svetlo; domácky Leonóra, Ela, Eluša, Nora, Lena, Lóra) =fodor.sk
Elfrída
(nemecké meno (Elfriede, zo staronemeckého alb, alp + fridu) chránená duchmi; domácky Elfína, Frída) =fodor.sk
Eliána
(ženský variant mena Eliáš) See also: Eliáš =fodor.sk
Eliáš
(meniny má 20.07.; z hebrejského Ulíjjáhu môj boh je Jehova, variantom je meno Ilia, maďarsky Illés (Illéš), rusky Iľja) Synonym: Eliána =fodor.sk
Eliška
(meniny má 07.10.; česká podoba mena Elizabeta: Alžbeta) =fodor.sk
Elizabeta
(staršia podoba mena Alžbeta) =fodor.sk
Elizej
(z hebrejského Elíšá boh je spása, oslobodenie, staršia podoba Elizeus) =fodor.sk
Ella
(staršia podoba mena Ela) =fodor.sk
Elmar
(nemecké meno, variant mena Eilmar slávny mečom alebo Adalmar slávny a vznešený) =fodor.sk
Elo
(pôvodne slovenská domácka podoba mena Elemír) =fodor.sk
Elvíra
(meniny má 21.11.; španielske meno, variant špan. Elmira vznešená, kňažná alebo z gót. Alwara ochrankyňa všetkých) =fodor.sk
Elvis
(anglické meno z nemeckého (staronemeckého al + wisi) celý biely, pôvodný významom blízke je meno Alojz) =fodor.sk
Elza
(pôvodne nemecká domácka podoba mena Alžbeta) =fodor.sk
Želimír
(južnoslovanské meno s pôvodným významom želajúci (si) mier, varianty sú mená Želmíra, Želmír; domácky Želo, Žeľo) Synonym: Želimíra =fodor.sk
Želimíra
(ženský variant mena Želimír) See also: Želimír =fodor.sk
Želislav
(južnoslovanské meno, jeho pôvodný význam by bol želajúci (si) slávu alebo so slávnym želaním) Synonym: Želislava =fodor.sk
Glosár mien On line slobodné slovníky
to main page AboutDictionariesTop 10Login top of page
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12