On line slobodné slovníky
2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z °
W WA WE WH WI WO WR WU WY
označených termínov: 98 stránka 4 z 5
woods
podst. les
Synonymum: forest
Posledná úprava: 20 Marec 2009
woodwind instruments
podst. dychové nástroje
Posledná úprava: 28 September 2011
wording
[wəːdɪŋ]
podst. znenie, textácia
 
„final wording of law“ = „finálne znenie zákona“
Posledná úprava: 30 December 2011
wordliness
podst. svetskosť
Posledná úprava: 1 November 2015
words
mn. č. slová
Posledná úprava: 23 November 2022
work area
podst. pracovisko
Posledná úprava: 15 September 2008
workaholic
podst. vorkoholik
osoba chorobne závislá od práce
Posledná úprava: 16 Apríl 2015
workaround
podst. obídenie problému, dočasné riešenie
Posledná úprava: 25 August 2013
workaround
podst. obídenie problému, dočasné riešenie
Posledná úprava: 25 August 2013
workbook
[wə:kbu:k]
podst. pracovný zošit, cvičebnica
Posledná úprava: 19 December 2023
workflow
podst. tok činností, postup práce
Posledná úprava: 15 Február 2012
workforce
podst. pracovná sila
všetci zamestnanci podniku prípadne oblasti
Posledná úprava: 27 August 2010
workload
podst. pracovná záťaž, pracovné zaťaženie
Posledná úprava: 1 November 2020
workmanship
podst. práca, dielo
Posledná úprava: 21 Júl 2015
workout
podst. cvičenie
Posledná úprava: 30 Máj 2013
workplace
podst. pracovisko
Posledná úprava: 24 Apríl 2012
worksheet
podst. pracovný hárok
Posledná úprava: 2 August 2008
workshop
  1. podst. pracovné stretnutie
  2. podst. dielňa
Posledná úprava: 2 Január 2011
workstation
podst. pracovná stanica
Posledná úprava: 7 December 2008
workweek
['wə:k'wi:k]
podst. pracovný týždeň
Posledná úprava: 14 December 2023
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12