On line slobodné slovníky
2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z °
QA QU
označených termínov: 77 stránka 3 z 4
quadratic
['kwɔdrətik]
mat. kvadratický
Posledná úprava: 5 Máj 2024
quadruple
[kwɔd'ru:pəl]
príd. štvornásobný; podst. štvornásobok
Posledná úprava: 24 Marec 2024
quagmire
  1. podst. zložitá situácia
  2. podst. močiar, bahnisko
Posledná úprava: 17 Január 2022
quaint
príd. bizardný, podivný, zvláštny, zaujímavý
Posledná úprava: 19 Jún 2022
quaking
príd. chvejúci sa
Posledná úprava: 31 Január 2010
qualified
príd. kvalifikovaný
Posledná úprava: 15 September 2008
qualifier
podst. kvalifikátor, príznak, prvok
Posledná úprava: 7 December 2012
qualifying
['kwɔlə'faııŋ]
príd. kvalifikačný, kvalifikovaný, opravnený
Posledná úprava: 27 Október 2023
qualitative
[ˈkwɔləˈteıtıv]
príd. kvalitatívny, týkajúci sa kvality, akostný
Posledná úprava: 15 Október 2023
quandary
['kwɔndərı]
podst. ťažká situácia, veľká dilema, bezradnosť
Posledná úprava: 24 Február 2023
quantifiable
[kw'ɒntɪfaɪəbəl]
príd. merateľný, kvantifikovateľný
Posledná úprava: 27 Október 2023
quantified
['kwɔntı'faı]
príd. kvantifikovaný, vyčíslený, vyjadrený v hodnotách
Posledná úprava: 20 September 2023
quantitative
['kwɔntı'teıtıv]
príd. kvantitatívny, týkajúci sa množstva, početný, číselný
Posledná úprava: 15 Október 2023
quantity
podst. kvantita, množstvo, početnosť
Posledná úprava: 22 August 2010
quarantine
podst. karanténa
Posledná úprava: 27 August 2022
quarrel
podst. rozbroj, nepokoj, vrenie
Posledná úprava: 20 Január 2013
quarters
mn. č. kvartály, štvrtiny
Posledná úprava: 31 Október 2020
quartet
[]
podst. kvarteto
skupina štyroch hudobníkov/spevákov
Posledná úprava: 27 December 2008
quartile
mat. kvartilový
Posledná úprava: 8 Október 2010
quash
[kwɔʃ]
sl. potláčať, zastaviť, anulovať
Posledná úprava: 2 December 2023
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12