On line slobodné slovníky
2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z °
QA QU
označených termínov: 77 stránka 4 z 4
quay
podst. lodné nástupište
Posledná úprava: 22 Marec 2009
Quebec
[kwə'bek]
geog. Québec
provincia v Kanade a tiež aj názov jej hlavného mesta
Posledná úprava: 23 December 2023
queer
 1. sl. čudácky, čúdné
 2. slan. homosexuál; príd. týkajúci sa k homosexuálov
Posledná úprava: 23 December 2009
quench
sl. uhasiť
Posledná úprava: 31 Január 2010
quest
 1. podst. hľadanie, pátranie
 2. podst. snaha, úsilie
Posledná úprava: 14 Máj 2022
questioned
 1. príd. vypočúvaný; sl. pýtal sa
 2. príd. spochybňovaný, pochybný
Posledná úprava: 6 Február 2022
questionnaire
podst. dotazník
Posledná úprava: 6 November 2008
queuing
 1. ['kju:ıŋ]
  podst. čakanie (v rade), státie
 2. podst. zoraďovanie
Posledná úprava: 30 November 2023
quick-tempered
príd. hnevlivý, rýchlo sa nahnevajúci
Posledná úprava: 4 Marec 2013
quicker
príd. rýchlejší
Posledná úprava: 25 Júl 2009
quickest
príd. najrýchlejší
Posledná úprava: 25 Júl 2009
quietly
prísl. ticho
Posledná úprava: 17 November 2020
quintessential
 1. ['kwıntı'senʃəl]
  príd. základný, podstatný, dôležitý
 2. príd. typický, rýdzi, ztelesnený
Posledná úprava: 23 Apríl 2024
quintessentially
['kwıntə'sentʃəlı]
prísl. typicky, rýzdo
Posledná úprava: 24 Apríl 2024
quirk
 1. [kwə:k]
  podst. zhoda náhod, hra osudu
 2. podst. zlozvyk, manier, spôsoby
Posledná úprava: 15 Október 2023
quota
podst. kvóta, limit, obmedzenie
Posledná úprava: 8 Január 2009
quoth
sl. povedal
Synonymum: said
Posledná úprava: 30 December 2011
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12